دسته بندی :
اینترنت-اشیا-در-صنعت

چگونه اینترنت اشیا در صنعت تأثیر می گذارد (بهداشت و درمان ، کشاورزی ، ساخت و ساز)

اینترنت اشیا  هنوز در مراحل اولیه خود است اما صنایع مختلف را در دست گرفته است و به تدریج در حال رشد است. گزارشی که توسط موسسه جهانی مک کینزی منتشر شده است (MGI) پتانسیل اینترنت اشیا را نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه توصیف می

پالایش صنعت نفت و گاز با اینترنت اشیا

اینترنت اشیاء (IoT) شبکه ای از اشیاء فیزیکی متصل به اینترنت است. دستگاه های پوشیدنی، وسایل نقلیه، تجهیزات، ساختمان ها و تقریباً هر شی را می توان بکمک الکترونیک، نرم افزار و حسگرها با استفاده از شبکه به یکدیگر متصل کرد. اانتقال داده ها بدون نیاز به عامل انسانی امکان تبادل مقادیر بیشماری