دسته بندی :
اینترنت-اشیا-و-بهداشت-و-درمان

توانایی اینترنت اشیا در کنترل بیماریهای عفونی

Dilip Sarangan، مدیر تحقیقات ، Frost & Sullivan  عقیده دارد که اینترنت اشیا می تواند با تهیه سیستم هشدار زودرس برای مهار شیوع بیماری های عفونی کمک کند • آیا می توان از اینترنت اشیا در برابر شیوع  ویروس کرونا استفاده کرد؟ سازمان بهداشت جهانی (WHO) به دلیل افزایش تعداد مبتلایان به

چگونه اینترنت اشیا در صنعت تأثیر می گذارد (بهداشت و درمان ، کشاورزی ، ساخت و ساز)

اینترنت اشیا  هنوز در مراحل اولیه خود است اما صنایع مختلف را در دست گرفته است و به تدریج در حال رشد است. گزارشی که توسط موسسه جهانی مک کینزی منتشر شده است (MGI) پتانسیل اینترنت اشیا را نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه توصیف می