دسته بندی :
سلامت-هوشمند

توانایی اینترنت اشیا در کنترل بیماریهای عفونی

Dilip Sarangan، مدیر تحقیقات ، Frost & Sullivan  عقیده دارد که اینترنت اشیا می تواند با تهیه سیستم هشدار زودرس برای مهار شیوع بیماری های عفونی کمک کند • آیا می توان از اینترنت اشیا در برابر شیوع  ویروس کرونا استفاده کرد؟ سازمان بهداشت جهانی (WHO) به دلیل افزایش تعداد مبتلایان به

۶ کاربرد جالب اینترنت اشیا در حوزه سلامت هوشمند

رشد و پیشرفت اینترنت اشیا نوید دهنده جهش های تکنولوژیکی قابل توجه در قرن 21 است. هرچند تا کنون در مورد تاثیر اینترنت اشیا بر تولید، انبارداری و کارخانه ها صحبت شده است ولی تنها محدود به این کاربردها نیست. در کنار موارد مذکور، پیشرفت ها در زمینه سلامت و بهداشت نیز