دسته بندی :
نفت-وگاز

پالایش صنعت نفت و گاز با اینترنت اشیا

اینترنت اشیاء (IoT) شبکه ای از اشیاء فیزیکی متصل به اینترنت است. دستگاه های پوشیدنی، وسایل نقلیه، تجهیزات، ساختمان ها و تقریباً هر شی را می توان بکمک الکترونیک، نرم افزار و حسگرها با استفاده از شبکه به یکدیگر متصل کرد. اانتقال داده ها بدون نیاز به عامل انسانی امکان تبادل مقادیر بیشماری