دسته بندی :
هوشمند-سازی

اینترنت اشیا و خانه هوشمند: آینده چه چیزی را حفظ می کند؟

خانه هوشمند به آرامی اما به طور پیوسته به بخشی از زندگی روزمره در جهان تبدیل می شود. در حقیقت، اعتقاد بر این است که بازار جهانی خانه هوشمند تا سال ۲۰۲۰ به ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. با توجه به راحتی و سهولت که دستگاه های خانگی هوشمند برای ما به