سخنران ها


مهندس هادی تایانلو

برگزار کنندگان


مرکز تحقیقات اینترنت اشیا
صندوق نوآوری و شکوفایی

سوالات متداول


  • آشنایی با مفاهیم اینترنت اشیا

  • آشنایی با برنامه نویسی