رویدادهای 7 روز آتی


بلاکچین و ارزهای دیجیتال
سمینار

بلاکچین و ارزهای دیجیتال

اصفهان از 33 هزار تومان
کارگاه

IoTogether (پلتفرم‌های اینترنت اشیاء)

تهران از 10 هزار تومان
کنفرانس

همایش ملی اینترنت اشیا در پایدارسازی شهر

تهران رایگان

کارگاه منقضی شد

IoT Quick Start Arduino + WiFi

تهران 165000 تومان
سمینار منقضی شد

سمینار اینترنت اشیا و کاربردهای آن در مدیریت

تهران 300000 تومان
سمینار - رقابت منقضی شد

هکاتون داده پلاس ۲

تهران 20000 هزار تومان
کارگاه منقضی شد

کارگاه کاربردی آردوینو Arduino

تهران تومان 160000