کارگاه منقضی شد

کوئیک استارت اینترنت اشیا

تهران 130 هزار تومان
کنفرانس منقضی شد

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن آوری ارتباطات

اصفهان رایگان
کارگاه منقضی شد

کارگاه آموزش مفاهیم بلاک چین و برنامه نویسی اتریوم

تهران رایگان
کارگاه منقضی شد

کارگاه تخصصی IOT (اینترنت و اشیاء)

تهران 1490000 برای هر نفر
کارگاه منقضی شد

آموزش اینترنت اشیا IoT WAY (دوره چهارم)

تهران از 150000 هزار تومان
کارگاه منقضی شد

بازارهای عمودی اینترنت اشیاء

تهران رایگان
کنفرانس منقضی شد

سمینار تخصصی کاربردهای نوین IoT در دولت هوشمند

تهران رایگان
همایش منقضی شد

ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

تهران رایگان
کنفرانس منقضی شد

سمینار تخصصی راهکارهای هوشمندسازی مصرف انرژی

تهران از 140 هزار تومان