موزیلا پروژه متن باز درگاه IOT خود با نام project things را به

Project Things یک پروژه متن باز است که برای توسعه IOT توسط موزبلا ارایه شده. بخش اصلی این پروژه (Things Gateway) یک نرم

محسن هوشمند
Telstra شبکه ملی NB-IOT در استرالیا راه اندازی میکند

شبکه جدید NB-IOT تعداد زیادی از شهرهای استرالیا را پوشش خواهد داد و به شبکه موجودCat M1 شرکت telco خواهد پیوست.

محسن هوشمند