دسته بندی :
مدرسه-هوشمند
elecomp
محیط کاری هوشمند
انعقاد تفاهم بین وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش با موضوع هوشمندسازی مدارس

مراسم امضای تفاهم نامه بین وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش با موضوع هوشمندسازی مدارس در حاشیه نمایشگاه الکامپ 98 برگزار شد.تمامي مدارس تا پايان سال به شبكه ملي اطلاعات

شبنم جزایری