سخنران ها


دکتر محمدحسین نورانیان

محمدرضا فرهمند

برگزار کنندگان


دانشگاه خاتم
فناپ

سوالات متداول


این رویداد برای افرادی طراحی شده که دانش اولیه ای نسبت به اینترنت اشیا دارند و با اصول برنامه نویسی نیز آشنا هستند. افرادی که تجربه کار با آردوینو را داشته باشند می توانند بیشترین استفاده را از این دوره ببرند

هیچ چیز . در این کارگاه رایانه مجهز و کیت آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت فلذا نیازی به همراه داشتن وسایل خاصی نیست. خودکار و قلم نیز در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.

تا یک هفته قبل از رویداد امکان برگشت بلیط و عودت وجه وجود دارد