کشاورزی هوشمند
کارگاه منقضی شد

نحوه اجرای پروژه‌های هوشمندسازی بر بستر شبکه ارتباطی LoRa (این کارگاه: کشاورزی

تهران از 370 هزارتومان
یادگیری ماشین
منقضی شد

کارگاه پروژه‌محور علم داده و یادگیری ماشین برای استارتاپ‌های حوزه اینترنت اشیا

تهران از 1 میلیون 190 هزار تومان
منقضی شد

کارگاه آموزشی اینترنت اشیا – دور دوم

تهران 120 هزار تومان
اینترنت اشیا
بوت کمپ منقضی شد

بوت کمپ اینترنت اشیا گلستان IoT BootCapm Golestan

گرگان 250 هزار تومان
آردوینو
کارگاه منقضی شد

کارگاه آموزشی آردوینو

تهران 285 هزار تومان
اینترنت اشیا
همایش منقضی شد

همایش تخصصی آشنایی با اینترنت اشیا

تهران 6 هزار تومان
کارگاه منقضی شد

کشاورزی

تهران 20 هزار تومان
کارگاه منقضی شد

کارگاه آموزشی خانه هوشمند

تهران 190 هزارتومان
کارگاه منقضی شد

کارگاه آموزشی اینترنت اشیا خاتم

Tehran رایگان