رویدادهای 7 روز آتی


کارگاه

دوره مهندسی ردیابی

تهران رایگان
کارگاه

IoTogether (خدمات ماهواره‌ای و اینترنت اشیاء)

تهران از 19 هزار تومان
کنفرانس

نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند

شیراز رایگان

کنفرانس

سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

گیلان رایگان
استارتاپ

استارتاپ ویکند تخصصی شهر هوشمند، حمل و نقل هوشمند (بیست و سومین

تهران از 21 هزار تومان
کنفرانس

نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند

شیراز رایگان
کارگاه

IoTogether (خدمات ماهواره‌ای و اینترنت اشیاء)

تهران از 19 هزار تومان
کارگاه

دوره مهندسی ردیابی

تهران رایگان
کارگاه منقضی شد

کوئیک استارت اینترنت اشیا – خانه هوشمند

تهران 175 هزار تومان
کارگاه منقضی شد

کوئیک استارت اینترنت اشیا – ماشین خودران (Autonomous Car)

تهران 250 هزار تومان
کارگاه منقضی شد

دوره یادگیری ماشین دانشگاه صنعتی شریف

تهران از 800 هزار تومان
مدیریت منابع انرژی
کارگاه منقضی شد

IoTogether (مدیریت منابع انرژی)

تهران از 19 هزار تومان