رویدادهای 7 روز آتیکنفرانس

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران

تهران از 300 هزار تومان
کارگاه

پنجمین دوره آموزش جامع اینترنت اشیا

تهران از 600 هزار تومان
کارگاه

دوره طراحی و ارزیابی پروتکل های امنیتی و حریم خصوصی IoT

تهران از 350 هزار تومان
کارگاه

بلاک‌میت ۶:بلاک چین در اینترنت اشیا

مشهد از 10 هزار تومان
مسابقه

هفتمین رویداد آموزشی و تجربی ایده تا عمل با محوریت اینترنت اشیاء

تهران 100 هزار تومان
همایش منقضی شد

همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

تهران رایگان
سمینار منقضی شد

معرفی اینترنت اشیاء و کسب و کارهای مبتنی بر آن

اصفهان رایگان
کارگاه منقضی شد

IoTogether (کاربرد بلاک‌چین در اینترنت اشیاء)

تهران از 19 هزار تومان
کارگاه منقضی شد

دوره آموزش طراحی برد الکترونیکی با Altium Designer مقدماتی و پیشرفته

تهران از 500 هزارتومان