رویدادهای 7 روز آتی


بلاکچین و ارزهای دیجیتال
سمینار

بلاکچین و ارزهای دیجیتال

اصفهان از 33 هزار تومان
کارگاه

IoTogether (پلتفرم‌های اینترنت اشیاء)

تهران از 10 هزار تومان
کنفرانس

همایش ملی اینترنت اشیا در پایدارسازی شهر

تهران رایگان

سیستم اندازه گیر هوشمند مصرف انرژی
کارگاه منقضی شد

کارگاه سیستم اندازه گیر هوشمند مصرف انرژی مبتنی بر اینترنت اشیاء

اصفهان 100 هزار تومان
کارگاه منقضی شد

کارگاه هوشمندسازی کارخانه بر بستر اینترنت اشیاء سازمانی

اصفهان 100 هزار تومان
کارگاه رایانش و اینترنت اشیا
کارگاه منقضی شد

کارگاه رایانش و اینترنت اشیا: Fog/Edge Computing

اصفهان 150 هزار تومان
اینترنت اشیاء صنعتی
کارگاه منقضی شد

کارگاه اینترنت اشیاء صنعتی: تعریف، زیرساخت‌ها و کاربردها

اصفهان 100 هزار تومان
کارگاه اصول طراحی کسب و کارهای پلتفرمی بر مبنای اینترنت اشیاء
کارگاه منقضی شد

کارگاه اصول طراحی کسب و کارهای پلتفرمی بر مبنای اینترنت اشیاء

اصفهان 100 هزار تومان
سیزدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با محوریت اینترنت اشیا و ارز دیجیتال
کنفرانس منقضی شد

سیزدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با محوریت اینترنت اشیا و ارز

تهران از 150 هزار تومان
کنفرانس منقضی شد

سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها

اصفهان 150 هزار تومان
کنفرانس منقضی شد

اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت

بیرجند رایگان
کارگاه عملی اموزش اینترنت اشیا
کارگاه منقضی شد

کارگاه عملی اموزش اینترنت اشیا

تهران 75 هزار تومان