رویدادهای 7 روز آتی


کارگاه

مدرسه تابستانه بلاکچین ایران – IBSS

تهران از 850 هزار تومان
وبینار

دوره آموزشی بین‌المللی «چالش‌ها و راهکارهای امنیت اینترنت اشیاء»

آنلاین از 1 میلیون و 625 هزار تومان

کارگاه منقضی شد

سومین مدرسه تابستانی اینترنت اشیاء

تهران رایگان
مدرسه تابستانی اینترنت اشیاء
کارگاه منقضی شد

پنجمین مدرسه تابستانی اینترنت اشیاء با موضوع «مدیریت منابع انرژی در پیک

تهران از 5 میلیون و 900 هزارتومان
کارگاه منقضی شد

کوئیک استارت اینترنت اشیا – کنترل روشنایی و دما با Nira IOT

تهران 155 هزار تومان
کارگاه منقضی شد

مدرسه‌ی تابستانه‌ی یادگیری هوشمند

تهران از 490 هزار تومان
کارگاه منقضی شد

کافه بلاک‌چین

تهران از 29 هزار تومان
نشست منقضی شد

جلسه هجدهم از سلسله نشست های همگرایی رایانش ابری، اینترنت اشیاء و

تهران رایگان
کارگاه منقضی شد

IoTogether (اینترنت اشیاء و مدیریت بحران)

تهران از 19 هزار تومان
مهندسی ردیابی
کارگاه منقضی شد

مهندسی ردیابی با رویکرد اینترنت اشیا

تهران رایگان
کارگاه منقضی شد

کارگاه آموزشی آردوینو کاربرد در اینترنت اشیاء

تهران رایگان