کارگاه منقضی شد

IoT Quick Start Arduino + WiFi

تهران 165000 تومان
سمینار منقضی شد

سمینار اینترنت اشیا و کاربردهای آن در مدیریت

تهران 300000 تومان
سمینار - رقابت منقضی شد

هکاتون داده پلاس ۲

تهران 20000 هزار تومان
کارگاه منقضی شد

کارگاه کاربردی آردوینو Arduino

تهران تومان 160000