دسته بندی :
شهر هوشمند
Utilidata_App
شهر هوشمند
ادغام برنامه های بهینه سازی ولتاژ در اندازه گیری ها با استفاده از اینترنت اشیا

شرکت های Utilidata و Itron با منابع خود برای مکانیزه و بهینه سازی شبکه توزیع برق و ایجاد راندمان بیشتر مشارکت کردند.

شبنم جزایری
ehighway
شهر هوشمند
رونمایی نخستین بزرگراه برقی آلمان با استفاده از سیستم eHIGHWAY شرکت زیمنس

آلمان در این هفته از اولین بزرگراه برقی خود که با سیستم جدید eHighway شرکت زیمنس توسعه داده‌شده است، رونمایی کرد.

شبنم جزایری
زیرساخت
Telstra شبکه ملی NB-IOT در استرالیا راه اندازی میکند

شبکه جدید NB-IOT تعداد زیادی از شهرهای استرالیا را پوشش خواهد داد و به شبکه موجودCat M1 شرکت telco خواهد پیوست.

محسن هوشمند